VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công

(Tài chính) Ngày 4/11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2016/QĐ-TTg về việc thành lập ban chỉ đạo trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Theo Quyết định trên, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện các Đề án; Phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ; Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng; đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và cơ chế tạo nguồn cho cải cách tiền lương; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng.

Mời download nội dung Quyết định: Quyet dinh so 2016-QĐ-TTg.doc

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM