Quyết định 1795/QĐ-BTC:

Chế độ công tác phí, chi hội nghị trong các cơ quan thuộc Bộ Tài chính

Ngày 11/9/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1795/QĐ-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính.
Đối tượng áp dụng của Quy định bao gồm:
- Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được cấp có thẩm quyền cử đi công tác trong nước (sau đây gọi chung là người đi công tác).
- Các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề; hội nghị tổng kết năm; hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác do các cơ quan hành chính tổ chức theo quy định tại Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
- Các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nguồn kinh phí để chi công tác phí, chi hội nghị bao gồm:

- Ngân sách nhà nước: Kinh phí của các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và kinh phí hoạt động thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nguồn thu phí của các đơn vị được để lại sử dụng; nguồn thu nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước.

- Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 3151/QĐ-BTC ngày 30/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1795/QĐ-BTC.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục