ban hành Thông tư số 314/2016/TT-BTC hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 314/2016/TT-BTC:

Chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

Ngày 28/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 314/2016/TT-BTC hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

Theo Thông tư, việc dự báo luồng tiền có 03 loại dự báo là Dự báo luồng tiền bằng đồng Việt Nam; Dự báo luồng tiền bằng ngoại tệ quy ra đô la Mỹ và Dự báo luồng tiền cả bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ quy ra đồng Việt Nam. Kỳ dự báo luồng tiền có thể được lập theo quý, năm hoặc tùy theo tình hình có thể theo ngày, tuần hoặc tháng.

Thông tư cũng hướng dẫn Kho bạc Nhà nước gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại ngân hàng thương mại có độ an toàn cao theo hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn. Thời hạn gửi tiền tối đa không quá 03 tháng, kể từ ngày Kho bạc Nhà nước làm thủ tục chuyển tiền để giao dịch.

Cũng theo Thông tư, Kho bạc Nhà nước sẽ xác định thời điểm và số lượng để phát hành tín phiếu kho bạc để bù đắp ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt. Thời hạn phát hành tối đa không quá 03 tháng. Ngoài ra, để bù đắp thiếu hụt thì Kho bạc Nhà nước có thể thu hồi trước thời hạn các khoản ngân quỹ nhà nước đang gửi có kỳ hạn.

Bên cạnh đó, Thông tư còn hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro đối với hoạt động quản lý ngân quỹ nhà nước theo Nghị định 24/2016/NĐ-CP, đảm bảo cho ngân quỹ nhà nước thực tế không thấp hơn định mức tồn ngân quỹ nhà nước tối thiểu trong quý.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 314/2016/TT-BTC.

Có thể bạn quan tâm