VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 295/2016/TT-BTC:

Chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 295/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Theo Thông tư, đối tượng nộp phí sử dụng hạ tầng đường sắt là doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt khi sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt để chạy tàu.

- Mức thu phí đối với việc sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt là 8% doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt.

- Bên cạnh đó, Thông tư quy định không thu phí đối với trường hợp sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt để kiểm tra, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt; phục vụ phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn hoặc nhu cầu quốc phòng và an ninh quốc gia.

- Thông tư hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt phải kê khai, nộp phí theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 và khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013 Bộ Tài chính và Nghị định 83/2013.

- Ngoài ra, khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt được hạch toán phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt vào chi phí hợp lý của hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế các nội dung liên quan đến phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quy định tại Thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày 04/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 295/2016/TT-BTC.

Có thể bạn quan tâm