VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 285/2016/TT-BTC:

Chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y

Ngày 14/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 285/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

Thông tư quy định mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y và tổ chức thu phí, lệ phí là Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thú y theo quy định tại Luật Thú y.

Một số mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y được quy định tại Thông tư như sau:

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu: 70.000 đồng/lần;

+ Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y: 100.000 đồng/lần;

+ Phí thẩm định vùng an toàn dịch bệnh động vật (bao gồm cả thủy sản): 3.500.000 đồng/lần;

+ Phí kiểm tra lâm sàn đối với lợn: 60.000 đồng/xe ô tô;

+ Phí giám sát cách ly đối với động vật giống (gồm cả thủy sản): 800.000 đồng lô hàng/xe ô tô;

+ Phí thẩm định, chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (GMP): 18.000.000 đồng/lần;

+ Phí Thẩm định nội dung thông tin quảng cáo thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, trang thiết bị, dụng cụ trong thú y: 900.000 đồng/lần;

+ Phí Kiểm tra chất lượng lô hàng thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y nhập khẩu đối với kiểm tra ngoại quan: 250.000 đồng/lô hàng.

Thông tư cũng hướng dẫn tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp phí thu được vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 và khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Nghị định 83/2013/NĐ-CP. Bên cạnh đó, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước chậm nhất vào ngày 05 hàng tháng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 285/2016/TT-BTC.
 

Có thể bạn quan tâm