Thông tư 232/2016/TT-BTC:

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số, mã vạch

Ngày 11/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 232/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch; Phí duy trì sử dụng mã số mã vạch của các loại mã doanh nghiệp, mã địa điểm toàn cầu GLN, mã EAN-8; Phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài.

Theo Thông tư, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch, duy trì sử dụng mã số mã vạch hoặc nộp hồ sơ đề nghị xác nhận sử dụng mã số mã vạch nước ngoài phải nộp phí cấp mã số mã vạch.

- Mức thu phí cấp và hướng dẫn sử dụng mã số vạch được quy định như sau:

+ Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 (không phân biệt mã số đăng ký sử dụng): 1.000.000 (đồng/mã);

+ Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN): 300.000 (đồng/mã);

+ Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8): 300.000 (đồng/mã).

- Mức thu phí đối với việc đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số vạch nước ngoài cụ thể như sau:

+ Hồ sơ có ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm: 500.000 đồng/hồ sơ;

+ Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm: 10.000 đồng/mã.

- Mức thu phí duy trì sử dụng mã số vạch hàng năm (niên phí) đối với các mã doanh nghiệp, mã địa điểm toàn cầu và mã số thương phẩm toàn cầu như sau:

+ Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100 số vật phẩm): 500.000 đồng/năm.

+ Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 1.000 số vật phẩm): 800.000 đồng/năm.

+ Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 10.000 số vật phẩm): 1.500.000 đồng/năm.

+ Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100.000 số vật phẩm): 2.000.000 đồng/năm.

+ Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN): 200.000 đồng/năm.

+ Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8): 200.000 đồng/năm.

Thông tư có hiệu lực ngày 01/01/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 232/2016/TT-BTC.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục