VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 278/2016/TT-BTC:

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Ngày 14/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Thông tư bỏ thu một số lệ phí trong lĩnh vực y tế như sau:

- Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế (thay vào đó sẽ thu Phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế: 2.000.000 đồng/hồ sơ);

- Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký;

- Lệ phí cấp giấy phép lưu hành tự do (CFS)/chứng nhận sản phẩm dược (CPP) đối với dược phẩm xuất khẩu, thiết bị y tế sản xuất trong nước đã có giấy phép lưu hành;

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do mỹ phẩm;

- Lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám,chữa bệnh;

- Lệ phí cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sở khám, chữa bệnh.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 278/2016/TT-BTC.

Có thể bạn quan tâm