VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nghị quyết 35/NQ-CP:

Chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Ngày 16/5/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Tại Nghị quyết, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Để tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo...

Mời Quý độc giả xem nội dung tại đây:nghi_quyet_35-2016-nq-cp_HGBY.doc

Có thể bạn quan tâm