VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nghị định số 210/2013/NĐ-CP:

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

(Tài chính) Ngày 19/12, Chính phủ ban hành Nghị định số 210/2013/NĐ-CP quy định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Nghị định này quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư bổ sung của Nhà nước dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư như sau: (i) Nhà đầu tư khi xây dựng vùng nguyên liệu mà có hợp đồng liên kết sản xuất nguyên liệu ổn định với người dân được ưu tiên trước xem xét ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; (ii) Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng nhiều mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác nhau thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư có lợi nhất; (iii) Các dự án đã sử dụng vốn tín dụng ưu đãi, vốn bảo lãnh tín dụng của Nhà nước không thuộc đối tượng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách quy định tại Nghị định này.

Mời download nội dung Nghị định: Nghi dinh so 210-2013-ND-CP.doc

Có thể bạn quan tâm