VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 32/2018/TT-BTC:

Cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Ngày 30/03/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Thông tư hướng dẫn thực hiện khoản 4, khoản 5 Điều 4; khoản 3, khoản 4 Điều 7; Điều 8; điểm c Khoản 1 và khoản 4 Điều 10; Điều 11; Điều 17, Điều 18; Điều 19 của Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm:
- Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư, làm việc tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc;
- Các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chuyên môn có liên quan.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2018. Các trường hợp phát sinh từ thời điểm Nghị định số 74/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 74/2017/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp các văn bản sửa đổi, bố sung có nội dung khác với Nghị định số 74/2014/NĐ-CP và Thông tư này thì thực hiện theo các vãn bản sửa đổi, bổ sung đó...
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 32/2018/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM