VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 399/QĐ-BVHTTDL:

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định số 399/QĐ-BVHTTDL ngày 13/02/2020 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định này công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 399/QĐ-BVHTTDL.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM