VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định 2041/QĐ-BTC:

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014

Ngày 22/9/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2041/QĐ-BTC công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2041/QĐ-BTC công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 (theo các biểu đính kèm).

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2041/QĐ-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM