VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 2623/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2623/QĐ-BTC ngày 10/12/2019 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Công bố kèm theo Quyết định này 31 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính đã được công bố tại Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 27/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2019.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2623/QĐ-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM