VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định 2125/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư

Ngày 20/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2125/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Theo Quyết định, danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính gồm có: Thủ tục quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (số thứ tự thứ 02 trong phụ lục kèm theo Quyết định số 767/QĐ-BTC).
Văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ là Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
Cơ quan thực hiện gồm các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện...
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2125/QĐ-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM