VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 350/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan

Ngày 08/3/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 350/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Quyết định này gồm 3 điều, công bố kèm theo 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Quyết định bãi bỏ thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên đã được công bố tại Quyết định 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 350/QĐ-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM