VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định số 1459/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực hải quan

Ngày 21/8/2018, Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Quyết định số 1459/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài chính

Danh mục thủ tục hành chính mới gồm 03 thủ tục:
- Thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia;
- Thủ tục đối với tàu bay nhập cảnh thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia;
- Thủ tục đối với tàu bay quá cảnh thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia...
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1459/QĐ-BTC.
Có thể bạn quan tâm