VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định số 102/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản

Ngày 24/01/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 102/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định gồm:

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế

Quản lý công sản

Ban Quản lý Khu kinh tế (các cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các cấp, Cơ quan Kho bạc Nhà nước, Cơ quan Thuế)

2

Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động

Quản lý công sản

Ban Quản lý Khu kinh tế (các cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các cấp, Cơ quan Kho bạc Nhà nước, Cơ quan Thuế)

3

Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế

Quản lý công sản

Ban Quản lý Khu kinh tế (các cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các cấp, Cơ quan Kho bạc Nhà nước, Cơ quan Thuế)

4

Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao

Quản lý công sản

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (các cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các cấp, Cơ quan Kho bạc Nhà nước, Cơ quan Thuế)

5

Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu Công nghệ cao

Quản lý công sản

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (các cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các cấp, Cơ quan Kho bạc Nhà nước, Cơ quan Thuế)

Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người sử dụng đất đề nghị được trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.

Bước 2: Ban Quản lý Khu kinh tế xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ cùng với việc xác định và thông báo số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà người sử dụng đất phải nộp.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 102/QĐ-BTC.
Có thể bạn quan tâm