VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định số 103/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản

Ngày 24/01/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 103/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định gồm:

STT

n thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính do Cơ quan Thuế thực hiện

1

Miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với dự án nhà ở xã hội, dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa

Quản lý công sản

Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế (cơ quan phối hợp: cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính)

2

Xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người được mua, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện bán, chuyển nhượng

Quản lý công sản

Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế (cơ quan phối hợp: Văn phòng Đăng ký đất đai)

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Quản lý công sản

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước của các địa phương)

Quyết định cũng quy định cụ thể từng nội dung của các thủ tục hành chính do Cơ quan Thuế (02 thủ tục) và cơ quan cấp tỉnh (01 thủ tục) thực hiện...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 103/QĐ-BTC.
Có thể bạn quan tâm