VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 557/QĐ-BTC:

Công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Bộ Tài chính

Ngày 29/3/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 557/QĐ-BTC về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Bộ Tài chính.

Quyết định này gồm 3 điều, công bố công khai thuyết minh và số liệu  quyết toán ngân sách năm 2017 của Bộ Tài chính.

Những danh mục thuyết minh quyết toán ngân sách năm 2017 gồm: Số dư kinh phí năm 2016 chuyển sang năm 2017; Dự toán được giao năm 2017; Kinh phí quyết toán năm 2017; Kinh phí giảm trong năm; Số dự kinh phí năm 2017 chuyển sang năm 2018.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 557/QĐ-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM