VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định 2840/QĐ-BTC:

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực

Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2840/QĐ-BTC kèm theo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Phí và lệ phí.

Quyết định kèm theo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Phí và lệ phí.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2840/QĐ-BTC.

Có thể bạn quan tâm