VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định 1871/QĐ-BTC:

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh hết hiệu lực một phần

Ngày 20/9/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1871/QĐ-BTC về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo Quyết định, danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gồm có Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN ngày 02/7/2014 hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.
Nội dung hết hiệu lực gồm có Điều 4; Điều 11.
Lý do hết hiệu lực: theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; được thực hiện theo NĐ số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2017 quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.
Thời gian hết hiệu lực: ngày 01/7/2016.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1871/QĐ-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM