kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định 1859/QĐ-BTC:

Danh mục văn bản về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực

Ngày 31/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1859/QĐ-BTC kèm theo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Theo Quyết định, có 25 văn bản quy phạm pháp luật, gồm:

- Lĩnh vực kế toán, kiểm toán: 01 văn bản;

- Lĩnh vực bảo hiểm: 07 văn bản;

- Lĩnh vực thuế: 01 văn bản;

- Lĩnh vực Hải quan: 07 văn bản;

- Lĩnh vực Chứng khoá: 09 văn bản

hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1859/QĐ-BTC.

Có thể bạn quan tâm