VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 59/2018/TT-BTC:

Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Ngày 16/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 như sau:
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1;
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2;
- Bổ sung Điều 2a;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 3;
- Bổ sung Điều 3a;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 4;
- Bổ sung Điều 4a;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 5;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 8;
- Bổ sung Điều 10a;
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 11;
- Bãi bỏ quy định tại Điều 6...
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 59/2018/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM