VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Nghị quyết số 118/NQ-CP

Điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

Ngày 27/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 118/NQ-CP về điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết này gồm 4 điều, điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2019.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị quyết số 118/NQ-CP.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM