VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 84/2017/TT-BTC:

Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan

Ngày 15/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 84/2017/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Thông tư quy định về điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan; nơi kiểm tra hàng hóa; nơi lắp đặt trang thiết bị kiểm tra, giám sát hải quan; kho chứa tang vật vi phạm tại kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, kho hàng không kéo dài, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung, địa điểm chuyển phát nhanh, hàng bưu chính theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm:

- Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc kinh doanh, mở rộng, thu hẹp, chuyển quyền sở hữu, di chuyển, đổi tên, tạm dừng, chấm dứt hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm;

- Cơ quan hải quan, công chức hải quan;

- Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 84/2017/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM