VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định 2396/QĐ-BTC:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ngày 21/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2396/QĐ-BTC về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Theo Quyết định, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán hoạt động theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; và quy định tại Điều lệ này.

Tên doanh nghiệp:

- Tên tiếng Việt: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Securities Depository.

- Tên viết tắt: VSD.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 15, Đường Đoàn Trần Nghiệp, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 024.39747123; Fax: 024.39747120

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: www.vsd.vn.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng trong nước, nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán là Tổng giám đốc hoặc người được cơ quan đại diện chủ sở hữu giao phụ trách bộ máy điều hành hoặc giao quyền Tổng giám đốc...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2396/QĐ-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM