VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND:

Định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học - công nghệ tại Lâm Đồng

Ngày 19/8/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND quy định mức chi đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 22/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng.

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác không sử dụng ngân sách nhà nước, khuyến khích vận dụng định mức này để lập dự toán và thanh quyết toán.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND.

Có thể bạn quan tâm