VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định 07/2017/QĐ-TTg:

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

Ngày 27/3/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg về thu giá dịch vụ đường bộ tự động điện tử quy định gắn thẻ đầu cuối cho phương tiện để thu giá đường bộ điện tử, tài khoản trả trước để thanh toán giá sử dụng đường bộ, xử lý trường hợp miễn thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, lộ trình bàn giao trạm thu giá đường bộ.

Theo Quyết định, phương tiện giao thông đường bộ thuộc đối tượng chịu giá dịch vụ sử dụng đường bộ phải được gắn thẻ đầu cuối. Việc gắn thẻ đầu cuối thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử phải được thực hiện tại cơ quan đăng kiểm xe cơ giới hoặc đại lý do nhà cung cấp dịch vụ thu giá ủy quyền.
Nhà cung cấp dịch vụ thu giá mở tài khoản trả trước cho chủ phương tiện ngay lần đầu gắn thẻ đầu cuối trên hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng. Mỗi phương tiện chỉ được dùng một tài khoản, nhưng mỗi tài khoản có thể sử dụng để chi trả cho nhiều phương tiện.
Giá dịch vụ sử dụng đường bộ của chủ phương tiện được tiếp nhận khi lưu hành các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng.
Phương tiện giao thông sử dụng vé phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên toàn quốc được hệ thống nhận dạng và cho phép lưu hành.
Trường hợp phương tiện thuộc đối tượng được miễn thu giá dịch vụ đường bộ, khi lưu thông qua trạm sẽ bị trừ tiền vào tài khoản trả trước sẽ được hoàn trả lại tiền vào tài khoản trả trước trong vòng 15 ngày.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/5/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM