VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư số 128 /2018/TT-BTC:

Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, NHTM tham gia vào TTCK Việt Nam

Ngày 27/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 128/2018/TT-BTC Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Thông tư gồm 4 điều, kèm theo phụ lục về biểu giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam

Đối tượng áp dụng gồm:

- Các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán bao gồm: các tổ chức kinh doanh chứng khoán (công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam), ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

- Các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán được cung cấp bởi các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng khoán nêu tại khoản 1 Điều này.

- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019 và thay thế Thông tư số 242/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 128 /2018/TT-BTC

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM