VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định Số 2503/QĐ-BTC:

Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định Số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Quyết định này giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phƣơng năm 2020.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ngày 29/11/2019.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định Số 2503/QĐ-BTC:

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM