VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 72/2018/TT-BTC:

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc gia

Ngày 10/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 72/2018/TT-BTC về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc gia.

Thông tư quy định Tổng cục Dự trữ Nhà nước chủ trì kiểm tra, tổng hợp số liệu thống kê trong hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc gia và có trách nhiệm:
- Tiếp nhận, tổng hợp báo cáo, sử dụng và cung cấp thông tin các chỉ tiêu thống kê được quy định trong danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc gia theo quy định;
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và chuẩn hóa khái niệm, nội dung, phương pháp, tính của chỉ tiêu trong Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc gia;
- Xây dựng chế độ báo cáo thống kê ngành Dự trữ quốc gia trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc gia trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành...
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/9/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 72/2018/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM