VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của  doanh nghiệp nhà nước

Thông tư số 50/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước

Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 50/2019/TT-BTC hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ.

Thông tư gồm 15 điều, hướng dẫn việc bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ; Công ty cổ phần đồng thời có vốn góp và nợ phải thu của doanh nghiệp mua bán nợ; Tổ chức đấu giá; Nhà đầu tư tham gia mua lô cổ phần kèm nợ phải thu; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn kèm nợ phải thu.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2019.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 50/2019/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM