Hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện

(Tài chính) Ngày 20/8, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 115/2013/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện.

Thông tư này hướng dẫn việc triển khai bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010.

Đối tượng áp dụng Thông tư trên bao gồm các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ triển khai bảo hiểm hưu trí và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 115-2013-TT-BTC.doc

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu