VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư số 109/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ

Ngày 15/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 109/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ.

Thông tư gồm 6 chương, 23 điều, kèm theo 4 phụ lục, quy định về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính và các nội dung tổ chức công tác kế toán khác để hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến hoạt động của Quỹ Tích lũy trả nợ theo quy định của pháp luật.

Thông tư áp dụng cho Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính và các tổ chức cá nhân có liên quan...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và thay thế Thông tư số 170/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 109/2018/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM