Công văn số 4769/BTC-TCT:

Hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên

Ngày 7/4/2016, Bộ Tài chính ban hành công văn số 4769/BTC-TCT hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên.

Theo hướng dẫn,hoạt động đầu tư thường xuyên là hoạt động được thực hiện từ 1 trong 3 nguồn độc lập để đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên cho dự án đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN, bao gồm:Quỹ khấu hao cơ bản tài sản cố định của doanh nghiệp;Sử dụng lợi nhuận sau thuế tái đầu tư;Sử dụng vốn trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Theo Bộ Tài chính,việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên từ các nguồn nêu trên phải đảm bảo điều kiện không tăng công suất sản xuất kinh doanh, theo đề án kinh doanh đã đăng ký hoặc được phê duyệt, của dự án đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN...

Mời xem nội dung cụ thể:cong_van_4769-btc-tct_LIOU.doc

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục