VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Hướng dẫn chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại SCIC

Ngày 30/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2018/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Thông tư kèm theo 5 phụ lục, hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tai các doanh nghiệp từ các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp SCIC đã tiếp nhận về các bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh...
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2018, bãi bỏ Thông tư số 118/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 của Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 83/2018/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM