VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư số 49/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ngày 21/5/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 49/2018/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Thông tư kèm theo 06 phụ lục, quy định về cơ chế quản lý tài chính áp dụng cho Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam được áp dụng theo mô hình của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Các nguồn thu, chi kinh phí hành chính sự nghiệp mà Ngân sách Nhà nước giao cho Cục Đăng kiểm Việt Nam được quản lý, hạch toán, quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và chế độ kế toán doanh nghiệp...
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/7/2018 và thay thế Thông tư liên tịch số 55/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 25/4/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 49/2018/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM