Thông tư 116/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Ngày 25/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2017/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
Theo Thông tư, Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện giám sát tuân thủ trên cơ sở báo cáo của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định tại Chương IV Thông tư này; phản ánh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên thị trường chứng khoán và các nguồn tin trên phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến tổ chức và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ chứng khoán và thị trường chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và qua các hoạt động phối hợp nghiệp vụ giữa Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
Trên cơ sở kế hoạch giám sát tuân thủ hàng năm, Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm tra định kỳ Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và tổ chức kiểm tra đột xuất khi cần thiết.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017 và thay thế Thông tư số 193/2013/TT-BTC ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 116/2017/TT-BTC.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục