VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 193/2013/TT-BTC:

Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

(Tài chính) Ngày 16/12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 193/2013/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Thông tư này hướng dẫn về việc thực hiện công tác giám sát của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với việc tuân thủ các quy định pháp luật của Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam trong việc tổ chức, thực hiện nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 193-2013-TT-BTC.doc
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM