VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 23/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán

Ngày 12/03/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành.

Thông tư hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính đối với nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến chứng quyền có bảo đảm. Thông tư không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của các công ty chứng khoán đối với ngân sách nhà nước.

Thông tư áp dụng đối với các công ty chứng khoán được phép phát hành chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 23/2018/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM