VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 80/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Ngày 28/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2018/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Thông tư hướng dẫn về mẫu biểu báo cáo về tình hình cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ theo quy định tại Khoản 4, Điều 32 của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, bao gồm báo cáo về:

- Tình hình cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ;

- Tình hình vay nợ, tình hình tài chính của bên vay lại;

- Tình hình quản lý tài sản bảo đảm tiền vay;

- Tình hình thực hiện, vận hành, khai thác dự án đầu tư...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 80/2018/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM