VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư số 58/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn mẫu cung cấp thông tin các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh

Ngày 10/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2018/TT-BTC hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh.

Thông tư kèm theo 13 phụ lục, áp dụng đối với:
- Đối tượng được bảo lãnh;
- Người bảo lãnh;
- Ngân hàng phục vụ;
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.
Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo đảm bảo đúng hạn, đầy đủ nội dung theo quy định.
Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức cung cấp thông tin, báo cáo chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, báo cáo đã cung cấp...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2018 và thay thế Thông tư số 81/2014/TT-BTC ngày 24/6/2014 của Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 58/2018/TT-BTC.
Có thể bạn quan tâm