VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư 23/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn một số điều về chứng khoán phái sinh

Ngày 16/3/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Thông tư bổ sung quy định về tài khoản giao dịch tổng trên thị trường chứng khoán phái sinh như sau:
- Là tài khoản giao dịch của chủ đầu tư mà vị thế mua, bán của cùng một hợp đồng tương lai (có cùng tài sản cơ sở, tháng đáo hạn) được mở, duy trì đến khi thành viên bù trừ có đề nghị thực hiện đối trừ.
- Các nhà đầu tư được mở tài khoản giao dịch tổng trong các trường hợp sau:
+ Công ty quản lý quỹ được mở một (01) tài khoản giao dịch tổng cho nhà đầu tư ủy thác trong nước, một (01) tài khoản giao dịch tổng cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài;
+ Công ty chứng khoán thành lập ở nước ngoài được mở một (01) tài khoản giao dịch tổng thực hiện môi giới chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư nước ngoài;
+ Các trường hợp khác do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hướng dẫn.
Thông tư có hiệu từ ngày 01/5/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 23/2017/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM