Thông tư số 43/2016/TT-BTC:

Hướng dẫn một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm

Ngày 3/3/2016, Bộ Tài chính ban hànhThông tư số 43/2016/TT-BTC sửa đổi Điều 5 Thông tư số 116/2014/TT-BTC về hướng dẫn một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm thủy sản.


Theo đó, tại Điều 1 Thông tư số 43 sửa đổi nêu rõ sửa đổi điểm c Khoản 3 như sau:Định kỳ hàng quý, doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu có trách nhiệm lập và gửi bảng kê doanh thu phí bảo hiểm cho doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm”.

Đồng thời, thông tưcũngsửa đổi điểm c Khoản 4. Cụ thể, định kỳ hàng quý, doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu lập bảng kê kèm theo bảng thanh toán gửi cho các doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm...

Mời xem nội dung Thông tư tại:thong_tu_43-2016-tt-btc_AHTB.doc


Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục