VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 04/2019/QĐ-KTNN:

Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro

Quyết định số 04/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 về hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.

Quyết định này gồm 3 điều, hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 04/2019/QĐ-KTNN.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM