VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư 132/2016/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức Hội nghị ACMECS

Ngày 18/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2016/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mê Công (ACMECS) lần thứ 7, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia – Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 8 và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công (WEF - Mê Công) tại Việt Nam.

Thông tư quy định kinh phí tổ chức các Hội nghị gồm các nguồn: Ngân sách nhà nước; Các khoản đóng góp, tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài; Nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Các bộ, ngành, địa phương chỉ được sử dụng kinh phí được cấp để thực hiện các nhiệm vụ, công việc liên quan đến việc tổ chức, phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ các hội nghị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trưởng ban tổ chức các hội nghị, trưởng các tiểu ban), không sử dụng kinh phí này cho các nội dung công việc khác thuộc nhiệm vụ thường xuyên của bộ, ngành, địa phương.

Việc quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản phục vụ các hội nghị thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính, tài sản của nhà nước và các quy định tại Thông tư này.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 132/2016/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM