VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 10/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn quy định về thu tiền sử dụng đất

Ngày 30/01/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 76/2014/TT-BTC như sau:
- Bổ sung khoản 6 vào Điều 3;
- Sửa đổi khoản 4 và bổ sung khoản 5, khoản 6 vào Điều 4;
- Bổ sung khoản 4 vào Điều 5;
- Bổ sung Điều 8a;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 8;
- Bổ sung Điều 10a;
- Bổ sung Điều 11a;
-  Sửa đổi khoản 1, khoản 2 và bổ sung khoản 3, khoản 4 vào Điều 16;
-  Bổ sung khoản 7, khoản 8 vào Điều 17.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 10/2018/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM