VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư số 11/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Ngày 30/01/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Thông tư số 11/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2014/TT-BTC một số điểm như sau:
- Bổ sung khoản 6a, 10a vào Điều 5;
- Bổ sung khoản 9 vào Điều 12;
- Bổ sung khoản 9a vào Điều 17;

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2018.

Các trường hợp phát sinh phải thực hiện nghĩa vụ tài chính từ thời điểm Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP có hiệu lực đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực được áp dụng xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 11/2018/TT-BTC.
Có thể bạn quan tâm