Thông tư số 194/2013/TT-BTC hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011của chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư số 194/2013/TT-BTC:

Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa

(Tài chính) Ngày 17/12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 194/2013/TT-BTC hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011của chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Đối tượng áp dụng Thông tư này là Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP mà giá trị thực tế của doanh nghiệp thấp hơn các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp.

Mời download nội dung Thông tư:Thong tu so 194-2013-TT-BTC.doc

Có thể bạn quan tâm