VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định 1593/QĐ-BTC:

Hướng dẫn thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan

Ngày 15/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1593/QĐ-BTC hướng dẫn thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu để thực hiện giám sát tự động hàng hóa có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.

Theo Quyết định, người khai hải quan thực hiện khai các tiêu chí trên tờ khai điện tử XNK theo Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC, riêng tiêu chí số vận đơn sẽ khai như sau:

- Đối với tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu:

Tiêu chí 1.26 - “Số vận đơn”: sử dụng tổ hợp “Ngày vận đơn + Số vận đơn” khai liên tiếp nhau; thông tin nhập không được chứa dấu cách hoặc ký tự đặc biệt như “#, @, /, …”.

- Đối với tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu:

+ Lấy số quản lý hàng hóa XK cho lô hàng tại pus.customs.gov.vn trước khi đưa hàng vào cảng hoặc tại thời điểm đăng ký tờ khai XK;

+ Sử dụng số quản lý trên để khai vào Tiêu chí 2.24 - “Số vận đơn”.

Quyết định 1593/QĐ-BTC áp dụng với tất cả tờ khai có cửa khẩu xuất hoặc nhập là cảng biển do Cục Hải quan TP. Hải Phòng quản lý.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1593/QĐ-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM